Microsoft FCIV

FCIV เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ใช้สำหรับเช็คความคงสภาพ (integrity) ของไฟล์บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์

Option ของ FCIV เวลาใช้งานมีได้ทั้ง -md5, -sha1, หรือ -both เช่น ถ้าอยากให้แสดงค่า SHA-1 ของไฟล์ที่เราต้องการ ก็ใส่ option -sha1 เข้าไป ซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

2017-01-24_150805

แต่มีข้อควรระวัง คือ อย่าใส่ option ไม่สมบูรณ์ อย่างเช่น ใส่เป็น -sh1 (ตก a ไป 1 ตัว)

เพราะนอกจากตัวโปรแกรมจะไม่ฟ้องว่าใส่ option ผิดเท่านั้น แต่ยังแสดงค่า hash ที่ไม่ถูกต้องออกมาอีกด้วย

ซึ่งตามรายละเอียดในหน้าดาวน์โหลด Microsoft File Checksum Integrity Verifier มีบอกไว้ว่า ไม่มีการซัพพอร์ตโดยไมโครซอฟท์ต่อแล้ว ก็คงไม่มีโอกาสได้แก้ไขปัญหานี้แล้ว