need more chance

เวลาไปพูดในหัวข้อเกี่ยวกับ Security Awareness มักจะได้ยินคนบ่นเกี่ยวกับรหัสผ่านให้ฟังบ่อยๆ คือ หลังจากโดนบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่าน
ครั้งที่ 1 ลืมไปว่าเปลี่ยนใหม่แล้ว (ซัดอันเดิมด้วยความคุ้นเคย) ไม่ผ่านแฮะ สงสัยจะพิมพ์ผิด
ครั้งที่ 2 ซัดอันเดิม (แบบระมัดระวัง) ผิดอีก (เอ้อ… เปลี่ยนใหม่ไปแล้วนี่นา)
ครั้งที่ 3 พิมพ์อันใหม่ (แต่ไม่ระมัดระวัง) ผิดอีก… ก็มันยังไม่ชิน (บัญชีถูกล็อค)
ถ้ามีครั้งที่ 4 ไม่พลาดแน่ๆ (แต่… คุณไม่ได้รับสิทธินั้นน่ะสิ :T T:)